บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบ ในการซ่อมบำรุงกล้องจุลทรรศน์
ที่มีอายุเก่าแก่จำนวนมาก
(บางเครื่องมีอายุมากกว่า 80 ปี)
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

 • read more...


 • Updata 12/12/2014

  ข่าวสาร ไทยจุล

  คุณกำพล ชโลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการอบรม อบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ก่อนสำเร็จการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานและการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ อย่างถูกวิธี"
  Read more......                                                                                   Updata 26/01/2015
  บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะวิทยาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  Read more......                                                                                   Updata 08/01/2015
  กรมประมงร่วมกับ บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
  เรื่อง "เทคนิคการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล และการวัดขนาดเซลล์เพื่องานวิจัย"
  Read more......                                                                                   Updata 17/12/2014


  About Us

  บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด
  เลขที่ 10 ถนนร่วมจิตต์ เขตดุสิต
  กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ 02 669 2377
  โทรสาร 02 669 2955

  รับสมัครพนักงาน

  - เจ้าหน้าที่ธุรการ  ไม่จำกัดเพศ(วุฒิ ปวช. ขึ้นไป)
   - ผู้ช่วยบัญชี ไม่จำกัดเพศ(วุฒิ ปวช. ขึ้นไป)
   - ช่างกลไฟฟ้า,ช่างกลไกเลนส์ เพศชาย(ปวช.หรือ ปวส. เฉพาะทาง)
   - พนักงานขาย ไม่จำกัดเพศ ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์)

  Mobile Service

  ศูนย์ซ่อมเครื่องมือวิทย์

  บริการซ่อมและตรวจ
  เช็คสภาพเครื่องมือ
  วิทยาศาตร์ที่ได้รับรอง
  มาตราฐาน ISO 9001
  "มั่นใจกับเราให้เราดูแล"

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player